Tender Number Date Document
1/2017 Thursday, January 19, 2017 Density Meter
2/2017 Sunday, February 19, 2017 تم الغاء العطاء ) التخليص على مستوردات الجامعة)
3/2017 Wednesday, March 22, 2017 Digital Camera purchasing